GRONBACH News

[Translate to Slovak:] Studierenden Projekt Friday, 22 May 2015

Reálna optimalizácia procesov študentami na FH Kufstein

Z poverenia GRONBACHu vypracovali študenti študijného odboru Hospodárske inžinierstvo FH Kufstein Tirol v rámci prípadovej štúdie návrhy na optimalizáciu procesov výroby.
[Translate to Slovak:] Werk Wasserburg a. Inn Friday, 8 May 2015

Šetrenie zdrojov vďaka novému konceptu osvetlenia

Ďalšie redukcie dosiahnuté v rámci energetického manažmentu.
Thursday, 7 May 2015

Šťastný víťaz našej výhernej hry IKoRo!

Šťastným víťazom našej výhernej hry IKoRo je Maximilian Heilmeier!
Wednesday, 29 April 2015

IKORO 2015 - dokonalý úspech!

Ďakujeme všetkým návštevníčkam a návštevníkom za početné zaujímavé rozhovory!
[Translate to Slovak:] IkoRo FH Rosenheim Wednesday, 8 April 2015

Priemyselný kontaktný veľtrh Rosenheim

Odpočítavanie beží! Zostávajú ešte dva týždne do priemyselného kontaktného veľtrhu na FH Rosenheim!