Supply Chain Management GRONBACH

Obstarávanie a manažment dodávateľov

Spolupracujeme so sieťou dodávateľov a partnerov, ktorí už pri vývoji produktu prinášajú inovatívne nápady a dodávajú nám spoľahlivo, flexibilne a v nezávadnej kvalite. Náš vzťah si budujeme v rámci dodávateľského manažmentu dôsledne, s cieľom zabezpečiť neobmedzenú bezpečnosť procesov.

Sebahodnotenie dodávateľa

Predtým, než vstúpime do nového obchodného vzťahu, chceme Vás poprosiť, na základe sebahodnotenia dodávateľov, poskytnúť nám zásadné informácie o Vašom podniku. Na základe tohto sebahodnotenia od začiatku tak posúdime existenciu manažmentu kvality, ako aj potrebu potencionálnej analýzy Vášho podniku. Ak máte otázky k nášmu manažmentu dodávateľov alebo nám chcete predložiť ponuku, sme Vám kedykoľvek k dispozícii:

beschaffung@ gronbach.de

Download: Sebahodnotenie dodávateľa