Vrcholec kvalita

Kvalita je našou stratégiou

Je to jedno, či pre Vás vyvíjame nápady, spoločne s Vami uskutočňujeme projekty alebo vyrábame výrobky: kvalita je v GRONBACHu najvyššou direktívou a princíp nulovej chybovosti je našou neustálou snahou.

Aby sa to dosiahlo, je manažment kvality stálym sprievodcom všetkých našich procesov, od začiatku projektu, cez sériovú výrobu, až po nábeh produktu so zabezpečením náhradných dielov. V centre záujmu  v oblasti projektov obzvlášť stojí intenzívne využívanie nástroja FMEA, ako základu pre plánovanie procesov a kontroly, a na to nadväzujúca mechanická a elektrická kontrola našich výrobkov, tak vo výrobe, ako aj napr. na našich 3D-meracích strojoch v našich vynikajúco vybavených skúšobných laboratóriách. Mimochodom:  od roku 1996 sme certifikovaní podľa ISO 9001. 

Ochrana životného prostredia je našim presvedčením

Vyznamenaný Zväzom pre ochranu prírody
Závod Wasserburg: vyznamenaný Zväzom pre ochranu prírody

Rešpekt pred prírodou nie je v GRONBACH-u žiadnym prázdnym slovom, ale realitou. Napokon sme pre to veľa podnikli - okrem iného znižujeme produkciu CO2 pomocou viac ako 6.000 m2 fotovoltaiky - a dokonca sme boli vyznamenaní Zväzom pre ochranu prírody, ale to nám nestačí. Preto sme už mnohé roky fungujúci manažment energetiky v závode vo Wasserburgu budovali ďalej a v decembri 2013 sme sa úspešne nechali certifikovať podľa noriem DIN ISO 50001 - ako jeden z doposiaľ necelých 5.000 podnikov na celom svete.