Open Innovation

Sieť partnerov

Za úspešnou firmou stojí spoľahlivá sieť partnerov. Ako stredne veľký podnik sme v aktívnej úlohe, túto sieť aj nadregionálne udržiavať a ďalej rozširovať. Cieľom je posilniť inovačnú silu našich zákazníkov a partnerov, aby sme spoločne dosiahli najvyššie výkony: či pri vzniku produktu, podpore zamestnancov alebo v športe.

Naša partnerská firma APPARATEBAU v južnom Tirolsku vyrába v talianskom technologickom stredisku závesy a teleskopické koľajničky. Okrem toho APPARATEBAU vyvíja množstvo kinematických dielov pre najrozličnejšie využitie. Sotva nejaký iný podnik disponuje takou bohatou ponukou v tejto oblasti a týmto je ideálnym partnerom pre našu sieť. Presvedčte sa sami:  APPARATEBAU

Querkraft združenie inovácií

Od založenia firmy pred takmer 50-imi rokmi vynájdením závesov pre mrazničky je „inovovanie“ zakotvené ako centrálny spôsob konania v našom podniku. Aby sme mohli nášmu zákazníkovi ponúknuť najlepšie riešenie, je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, rozvíjať sa aj v metodike inovatívneho manažmentu. Preto sa angažujeme v inovatívnom zväze, aby sme spoločne s ostatnými známymi podnikmi podporili nasadenie Open-Innovation (byť otvorený inováciám) a myšlienky príp. inovatívny manažment vo všeobecnosti.

Fair Company Wasserburg nad Innom

Dorast tvorí základ pre budúcu schopnosť podniku. Ako podnik sme si vedomí tejto zodpovednosti a staráme sa o hodnotné a podporujúce zaobchádzanie so zamestnancami budúcnosti.

Seeoner Kreis GRONBACH

Seeoner-krúžok stavia most medzi stredne veľkými podnikmi regiónu a odbornou vysokou školou v Rosenheime, s cieľom optimálne pripraviť budúcich vedúcich zamestnancov na ich úlohy. Našou podporou sa vysoká škola viac približuje k praxi a uľahčuje tak nástup do zamestnania pre študentov v oblasti priemyslu. Táto spolupráca nám umožňuje akvizíciu a rozvoj dorastu.

člen IHK Mníchov

Ako člen medzinárodnej obchodnej komory (IHK) profituje náš podnik a naši zamestnanci z bohatej ponuky servisu a služieb. Ponuka školení a informačných podujatí podporuje náš neustály proces zlepšovania, ak ide o témy ako bezpečnosť práce a ďalšie vzdelávanie.

GRONBACH spozorovať TSV Eiselfing

Byť v centre, namiesto byť len pritom - nielen ako partner podporujeme volejbalové oddelenie TSV Eiselfing, ale aj mnohé zamestnankyne a zamestnanci sú aktívni ako hráči. Rovnováha medzi voľným časom a prácou hraje dôležitú úlohu v podnikovej kultúre GRONBACH. Len ten, kto je vyvážený, môže dosahovať najvyššie výkony, tak ako oddiel žien v TSV.

VDE UL partnerov

Keď ide o vývoj našich produktov, nič nenechávame na náhodu. Ako súčasť manažmentu kvality úzko spolupracujeme s VDE a UL, ak ide o normy, smernice a osvedčenia našich vývojov prístrojov.