GRONBACH družstvo práca

Miesta pre praktikantov a diplomové práce

Pre náš neustály rast a rozširovanie nových segmentov podnikania ponúkame angažovaným študentom odborov inžinier hospodárstva, podnikového hospodárstva, strojárstva, dizajnu, výrobnej techniky alebo inžinierstva zaujímavé perspektívy:

  • práca popri štúdiu
  • prax
  • záverečné práce

Voľné miesta:

Bohužiaľ v súčasnosti žiadne voľné miesta k dispozícii

Sekretariát

MICHATEK k.s.
Priemyselny park 1
SK-07101 Michalovce

Tel:
 +421 (0)566819-111
E-Mail: personal@ michatek.sk