Ochrana údajov

 

Informácie pre ochranu údajov

Vítame Vás na návšteve našej internetovej stránky a tešíme sa Vášmu záujmu o náš podnik. Aby sme Vám poskytli dobrý pocit v súvislosti so zaobchádzaním s Vašimi osobnými údajmi, názorne Vám ukážeme, čo sa stane s prichádzajúcimi údajmi a aké bezpečnostné opatrenia sú vykonané z našej strany. Okrem toho budete informovaní o zákonom stanovených právach v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

Osobné údaje

Pri návšteve našich internetových stránok spravidla nepotrebujeme od Vás žiadne osobné údaje. Príležitostne berieme na vedomie meno Vášho poskytovateľa internetu a internetové stránky, ktoré u nás navštívite. Pritom avšak ostávate ako internetový užívateľ anonymní, keďže tieto informácie vyhodnocujeme len na štatistické účely ( napr. počet kliknutí na jednotlivých internetových stránkach). Osobné údaje ako napr. branža, právna forma, číslo v obchodnom registri, meno konateľa, kontaktná osoba, nákup, fakturačná adresa (firma, meno, ulica, PSČ, mesto, krajina, telefón, fax, e-mailová adresa) alebo adresa dodania (pozri zúčtovacia adresa) sa vyžiadajú len vtedy, ak nám tieto zadáte napríklad v rámci nejakej objednávky. Pri kliknutí na stránke sa údaje prenášajú nezahlesovane, takže sa nemôže vylúčiť možnosť, že ich pri prenose neprečítajú neoprávnené tretie osoby. Pri kliknutí na príslušné stránky (https://) môžete iniciovať zaheslovaný prenos (SSL 128 Bit). Avšak vždy existuje možnosť využiť alternatívne spôsoby komunikácie (napr. list v papierovej forme alebo fax), ktoré ponúkajú viac bezpečnosti.

Google-Analytics

Túto webovú stránka používa Google Analytics, službu webových analýz Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „Cookies“ , textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky produkované cez Cookie sa spravidla prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie IP-Anonymizácie na tejto stránke, sa  však Vaša IP-adresa v Google bude v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskej priestore krátiť. Iba vo výnimočných prípadoch bude táto plná IP-adresa prenesená na server Google v USA a krátená bude až tam. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa Google tieto informácie, aby vyhodnotil Vaše používanie webovej stránky a mohol zosumarizovať report o webových aktivitách, a tak priniesol ďalšie služby prevádzkovateľom webu, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky. IP-adresa, ktorá bude z Vášho browsera prenesená vrámci Google Analytics, nebude spájaná s inými údajmi Googlu. Ukladanie Cookies môžete zamedziť cez príslušné nastavenie Vášho browser-softvéru; Upozorňujeme Vás však na to, že nebudete potom môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zamedziť zaznamenávanie dát, ktoré vznikli cez Cookie a ktoré sa vzťahujú na Vaše pouzívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-Adresy) Googlom ako aj vyhodnocovanie týchto dát Googlom, ak si stiahnete a nainštalujete dostupný browser-plugin z následujúceho linku [Tu vsunúť link. Aktuálny link je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]. Zber a ukladanie údajov je možné s účinnosťou do budúcna kedykoľvek odvolať [s http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Vzhľadom na diskusie ohľadom používania nástrojov pre analýzu úplných IP-adries chceme upozorniť, že táto webová stránka používa Google Analytics s koncovkou „_anonymizeIp()“ a týmto sa spracúvavajú IP-adresy iba skrátene, aby sa vylúčilo priame priradenie k osobe.