Nástrojárska dielňa

Najlepšia kvalita je našim nárokom pre Vašu spokojnosť. Už dlhé roky početné známe značkové firmy preto dôverujú  našej nástrojárskej kompetencii. Individuálne projekty našich zákazníkov vyracuvávame vždy s najvyššou kvalitou a spoľahlivosťou. Na želanie vypracujeme Váš projekt od štúdie uskutočniteľnosti, až po sériovú zrelosť. Podľa potreby vypracujeme aj FMEA.

Manažment projektov

Projektovanie a vývoj
Projektovanie a vývoj

Každý projekt je od dopytu až po štart série vedený vedúcim projektu, ktorý Vám môže dať k dispozícii pravidelnú správu o statuse. Veľkú pozornosť kladieme na pomer nákladov a úžitku a rentabilitu pre našich zákazníkov. Používame vysoko hodnotnú oceľ, tepelné opracovanie, zhodnocovanie povrchov a štandardných dielov renomovaných výrobcov. Na prianie vyrábame precízne kontrolné prípravky šité na mieru, aby bola zabezpečená stála kvalita Vašich sériových dielov.

Portfólio výkonov

Vďaka našim moderným, dobre vybaveným strojovým parkom môžeme všetky naše získané skúsenosti optimálne využiť v najrozličnejších oblastiach.

  • Vyrážacie a formovacie nástroje
  • Viackrokové nástroje
  • Nástroje na odstriekavanie
  • Prípravky
  • Preskúšanie nástrojov v našej výrobe
  • Odstriekavanie
  • Zušľachťovanie povrchov
  • Výroba nulových sérií
  • Sériová výroba

 Spolu s našim oddelením konštrukcie budete vyvíjať v blízkosti výroby a upravovať podľa nárokov zodpovedajúc praxi.