Začatie Lean výroby

11. junija 2022

Začatie Lean výroby

11. junija 2022
lean2.jpg

Lean manažment znamená čo najlepšie vykonávanie všetkých procesov bez plytvania v kombinácii s prístupom neustáleho zlepšovania.
V spoločnosti Gronbach sa vždy snažíme zlepšovať všetko, čo robíme. Preto je tu myšlienka štíhleho manažmentu živá a žiadaná.
Na základe princípov štíhlej výroby – flow, timing a pull – navrhujeme naše procesy efektívne a vždy sa snažíme o čo najvyššiu  kvalitu. To znamená, že sa usilujeme sústreďovať na to podstatné, štandardizovať, učiť sa z problémov a vyhýbať sa chybám. Zameriavame sa na spokojnosť našich zákazníkov.

Preto vykonávame týždenné Lean audity, aby sme posúdili naše pracoviská z hľadiska kritérií 5S alebo 6S a neustále ich zlepšovali. Na účely neustáleho vzdelávania sú k dispozícii Lean workshopy, ktoré všetkých nových zamestnancov oboznamujú s touto témou v praxi.