Udržateľnosť a
environmentálna zodpovednosť

Hospodárnosť a ekológia idú ruka v ruke a v Gronbachu nie sú protichodnými cieľmi.
Vyčerpateľnosť prírodných zdrojov nás privádza k tomu, aby sme všetci prehodnotili svoj prístup k udržateľnosti.
Zaviazali sme sa k udržateľnosti, znižovaniu emisií a zlepšovaniu klimatickej rovnováhy prijatím mnohých opatrení.
Udržateľnosť

Emisie CO².


Zásobovanie energiami v Nemecku bolo v roku 2013 úplne zmenené na plyn a bola nainštalovaná kogeneračná jednotka, ktorá ročne ušetrí približne 500 MW. Celkovo sa v rokoch 2012 až 2015 podarilo znížiť spotrebu o 10 kWh na hodinu práce. Doteraz dosiahnuté úspory sa rovnajú emisiám CO2 vytvorených nalietaním viac ako dvoch miliónov leteckých kilometrov.

V roku 2014 získal náš závod certifikát ISO 50001.


Prevádzka v Taliansku získala od spoločnosti Alperia Smart Services certifikát „alperia green energy”, čo znamená, že od dodávateľa energie odoberáme 100 % zelenej energie z obnoviteľných zdrojov, čím významne prispievame k ochrane životného prostredia a klímy.

Udržateľnosť

Riadenie spotreby energie.


Udržateľnosť

Mobilita a zdravie.V rámci riadenia zdravia v našej spoločnosti poskytujeme našim zamestnancom množstvo opatrení na podporu zdravia vrátane seminárov o nefajčení, školeniach o správnom držaní tela, kurzov jogy a možnosti využívať bicykel. Za posledný z nich sme boli ako partner projektu BMK pre ochranu klímy a v rámci klimatického programu „klimaaktiv mobil” ocenení.

Ďalší krok k úspore energie sme urobili s naším vlastným vozovým parkom elektromobilov.
V nasledujúcich rokoch budeme postupne v rámci všetkých našich vozidiel prechádzať na  elekromobily. Elektrická energia na tento účel bude pochádzať z vlastnej výroby solárnej energie.