Priemyselné riešenia:
Automotive

Ako dodávateľ pre automobilový priemysel vyrábame vysokokvalitné interiérové a exteriérové dekoratívne prvky.

Naše portfólio služieb pre automobilový priemysel, verejnú dopravu a karavaning zahŕňa vývoj a sériovú výrobu ventilátorov, ako aj dizajnových komponentov pre interiéry a exteriéry vozidiel, napríklad prahových líšt a ovládacích prvkov konzoly.
Ako 1- a 2-stupňový dodávateľ využívame naše know-how v oblasti priemyselného spracovania kovov, povrchovej úpravy a spätného vstrekovania kovov a kovových fólií.
Produkty

Dizajnové komponenty.

Vyrábame hliníkové dekoračné prvky s vysokými nárokmi na dizajn, funkčnosť a haptiku – bez deformácie komponentov, bez medzier, vrátane:

 • lemov prahov dverí
 • viditeľných častí interiéru, napr. bočných prvkov alebo stredových konzol a ozdobných líšt
 • vonkajších viditeľných častí, napr. líšt a kľučiek dverí
 • tlačidiel, napr. na otváranie dverí v systémoch verejnej dopravy
Detaily o technológii

Komplexné (dizajnové) výlisky z kovu s rôznymi povrchovými úpravami
Komplexné (dizajnové) výlisky z kovu s rôznymi povrchovými úpravami
Technológie

Hybridná technológia.

Vstrekovanie na zadnej strane umožňuje funkčné rozšírenie komponentov, najmä prostredníctvom integrácie senzorov alebo svetelných prvkov.
Pri tomto procese kombinujeme kovy alebo kovové fólie so špecifickými plastmi bez medzier a deformácií. Okrem toho sme schopní eloxovať už spätne tvarované komponenty v našej vlastnej eloxovacej linke.

 • Lemy prahov dverí
 • Tlačidlá
Detaily o technológii

Spätné vstrekovanie kovu a kovovej fólie s integračnými možnosťami
Spätné vstrekovanie kovu a kovovej fólie s integračnými možnosťami
Ventilation

Prvky pre vetranie.

Podľa špecifikácií zákazníka vyvíjame a vyrábame kompletné systémy ventilátorov alebo jednotlivé komponenty vrátane plastových kolies ventilátorov, krytov a potrubí a máme skúsenosti aj s obstarávaním motorov a elektroniky. V oblasti optimalizácie ventilátorov vyhodnocujeme a implementujeme riešenia na optimalizáciu prúdenia, výkonu a hlučnosti.

 • Systémy ventilátorov alebo jednotky pre sedadlá
 • Prvky ventilátorov pre karavany
Detaily o technológii

Vývoj a vstrekovanie špecifických plastových kolies ventilátorov
Vývoj a vstrekovanie špecifických plastových kolies ventilátorov
Portfólio produktov

Aplikácie
v interiéri.


Technológie

Šírka a hĺbka
pri výrobe.

Naše všestranné strojové vybavenie a vysokokvalifikovaný tím tvoria základ našich výrobných technológií.

O našich technológiách


Výskum a vývojTvorba prototypov a vzoriekNávrh a konštrukcia nástrojovObrábanie kovovPovrchová úprava
Vstrekovanie plastovLepiaca technológiaSpätné vstrekovanie/hybridMontáž a automatizáciaDizajn výrobkov a obalov
Produkty

Lemy prahov dverí.


Video znázorňujúce vytvorenie vstupnej lišty


Engagement

Sponsoring.


Od roku 2020 každoročne podporujeme pretekársky tím TUFast e.V. na Technickej univerzite v Mníchove rôznymi komponentmi pre vozidlá.Váš kontakt
pre Automotive.


Sales Management

Eva AngererTELEFÓN

+49 8071 9150


ADRESA

Wilhelm Gronbach GmbH
Division Ventilation & Surfaces

Am Burgfrieden 2
D-83512 Wasserburg/Inn

Kontakt

Váš dopyt


  Vaše údaje spracúvame výlučne na účely odpovede na vašu požiadavku. Informácie o ochrane údajov

  Anti-Spam *

  Váš kontakt na nás

  Division Ventilation & Surfaces:

   Vaše údaje spracúvame výlučne na účely odpovede na vašu požiadavku. Informácie o ochrane údajov

   Anti-Spam *