Riadenie dodávateľov

Supply Chain

Skupiny materiálov a
poskytnutie informácií o dodávateľovi.

Pravidelne vyhodnocujeme nových dodávateľov pre tieto skupiny materiálov:

  • Pásová oceľ a polotovary
  • Pásy a polotovary z nehrdzavejúcej ocele
  • Výlisky
  • Plastové diely
  • Tlačné a ťažné pružiny
  • Diely vytláčané za studena
  • Sústružené a frézované diely
  • Štandardné diely
Poskytnutie informácií o dodávateľovi

Predtým, ako nadviažeme nový obchodný vzťah, by sme vás chceli požiadať, aby ste nám poskytli niekoľko základných informácií o vašej spoločnosti prostredníctvom formulára na poskynutie informácií o dodávateľovi. Na základe týchto poskytnutých informácií posúdime existenciu integrovaných systémov riadenia (kvalita, životné prostredie, sociálny štandard) a potrebu prípadnej analýzy vašej spoločnosti.


Download Poskytnutie informácií o dodávateľovi (PDF)

Download Podmienky nákupu (PDF)