Skupina spoločností

Skupina Gronbach je tradičnou rodinnou firmou so silným povedomím o spoločenstve.
Vo všetkom, čo robíme, sa riadime integritou, odvahou a kontinuitou.

Skupina spoločností

História.

Úspešný príbeh spoločnosti Gronbach sa začal pred viac ako 50 rokmi vývojom a sériovou výrobou nášho patentovaného závesu pre mraziace skrine.

Odvtedy sme sa v priebehu generácií vypracovali na globálneho hráča pre našich zákazníkov v oblasti vývoja a sériovej výroby kompletných zariadení na mieru, komplexných zostáv, kinematiky, ventilátorových systémov a vysokokvalitných konštrukčných komponentov z kovu a plastu.


Naše míľniky
Skupina spoločností

Riadenie inovácií.

Pre našich zákazníkov a pre nás samých neustále vyvíjame nové technologické riešenia a sme vždy otvorení novým technickým výzvam.
Preto sa snažíme o vysoký stupeň optimalizácie, presnosti a dokonalosti.
Takto v minulosti vznikli z mnohých projektov vynikajúce produkty, ktoré naši zákazníci mimoriadne oceňujú.


Zistite viac

Skupina spoločností

Udržateľnosť a životné prostredie.

Ochrana a rešpektovanie prírody sú pre nás veľmi dôležité.
Preto zavádzame mnohé opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti, zníženie emisií a zlepšenie klimatickej rovnováhy.
Tieto usmernenia prenášame do výrobného procesu pre našich zákazníkov – od výberu materiálov až po výrobu a zabezpečenie dlhej životnosti našich výrobkov.


Zistite viac
Skupina spoločností

Riadenie kvality.

Naše vysoké kvalitatívne štandardy a kreativita sú základnými prvkami našej firemnej filozofie. Všetky naše závody sú certifikované podľa normy DIN EN ISO 9001:2015 v rámci systému riadenia kvality, ktorý spolu s vysokou úrovňou vzdelávania a školenia všetkých zamestnancov umožňuje dôsledne dodržiavať aj tie najmenšie tolerancie.


Zistite viac

Skupina spoločností

Naše závody.

Ako dodávateľ komplexných služieb poskytujeme našim zákazníkom odborné znalosti v rôznych oblastiach prostredníctvom našich piatich pobočiek v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, na Slovensku a v USA.


Zistite viac
Know how

Ako skupina sme silnejší.

“Vďaka štruktúrovanému prepojeniu našich divízií využívame mnohé príležitosti, ktoré vyplývajú z našej úzkej spolupráce. Výmena poznatkov, inšpirácií a skúseností v rámci celej skupiny je našou každodennou snahou poskytovať našim zákazníkom tie najlepšie možné riešenia.“

– Dr. Lina Gebhardt-Gronbach (generálna riaditeľka skupiny Gronbach)

Máte nejaké otázky o našej spoločnosti?