Riadenie inovácií

Ako skupina spoločností podporujeme inovatívnu kultúru vytváraním priestoru pre kreatívnu prácu.
V rámci mnohých workshopov na základe tímovej práce vznikli z vlastnej iniciatívy vynikajúce produkty, ktoré sme spolu s našimi zákazníkmi uviedli na trh. Preto v rámci riadenia projektov kombinujeme osvedčené techniky kreativity s modernými prístupmi.

Inovácie

Závesy frimotion®
pre chladničky.

Spoločnosť Gronbach inovuje automatické otváranie a zatváranie dverí chladničiek riadené snímačom, ako aj ďalšie aplikácie bočného otvárania dverí spotrebičov.

Zistite viac