Všetky závody skupiny Gronbach sú certifikované v rámci systému riadenia kvality podľa normy DIN EN ISO 9001:2015. Osobitne sa tu zameriavame tak na vysokú úroveň vzdelávania a odbornej prípravy všetkých zamestnancov, ako aj na integráciu nástrojov projektového riadenia a riadenia kvality v rámci celej skupiny, ako je intenzívne využívanie FMEA a Lean postupov výroby.
Lean manažment znamená čo najlepšie vykonávanie všetkých procesov bez plytvania v spojení s prístupom neustáleho zlepšovania.
Aj my v spoločnosti Gronbach sa chceme vo všetkom, čo robíme, neustále zlepšovať. Preto je tu myšlienka štíhleho manažmentu živá a žiadaná. Na základe princípov štíhlej výroby, ako sú tempo, plynulosť a výkonnosť navrhujeme naše procesy efektívne a vždy sa snažíme o čo najvyššiu kvalitu. To znamená, že sa sústreďujeme na to podstatné, štandardizovať, učiť sa z problémov a vyhýbať sa chybám. Zameriavame sa na spokojnosť našich zákazníkov.
Riadenie kvality

Zabezpečenie práce a kvality.

  • Systém riadenia kvality podľa normy DIN EN ISO 9001:2015
  • Skúšobné a meracie laboratóriá (napr. na 3D skenovanie, skúšky korózie, meranie farby a lesku)
  • Pull princíp
  • Správa objednávok EDI
Bezpečnosť pri práci

Myšlienka prevencie má v spoločnosti Gronbach podstatný význam. Dlhodobé zdravie našich zamestnancov je pre nás mimoriadne dôležité. Prejavuje sa to v aktívnej prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, ako aj v rámci nášho riadenia ochrany zdravia pri práci.
V roku 2017 sme získali certifikát „Zdravá firma” od spoločnosti AOK Bavorsko.