Návrh a výroba
kolies ventilátorov

Konštrukcia a sériové vstrekovanie kolies ventilátorov sa vykonáva na viacerých miestach v rámci skupiny, kde dosahujeme veľmi presné výsledky v oblasti nevyváženosti, axiálneho a radiálneho hádzania pomocou technológií vyvinutých vo vlastnej réžii.
Každý vývoj alebo optimalizácia nového alebo existujúceho kolesa ventilátora je založená na dôslednej analýze prietoku, výkonu, energetickej účinnosti a hlučnosti. Pritom berieme do úvahy najlepší možný pomer pre zákazníka, ktorý je zvyčajne daný už výmenou kovových kolies ventilátora za plastové. Výsledkom sú ventilátory s optimalizovaným výkonom, ktoré sú presne integrované do celého ventilačného systému.
012345678900123456789001234567890 mil.

ventilátorových kolies
vyrobených od roku 1970.

Portfólio

Príklady rôznych geometrií ventilátorov.Váš kontakt
pre Ventilation.


Key Account Management

Eva AngererTELEFÓN

+49 8071 9150


ADRESA

Gronbach
Division Ventilation & Surfaces

Am Burgfrieden 2
D-83512 Wasserburg


Kontakt

  Vaše údaje spracúvame výlučne na účely odpovede na vašu požiadavku. Informácie o ochrane údajov

  Anti-Spam *

  Váš kontakt na nás

  Division Ventilation & Surfaces:

   Vaše údaje spracúvame výlučne na účely odpovede na vašu požiadavku. Informácie o ochrane údajov

   Anti-Spam *