Elektromechanické závesy

Záves ehinge® s elektromechanickým pohonom umožňuje otváranie a zatváranie dvierok spotrebiča ovládané aplikáciou, dotykom alebo snímačom, čím sa dosiahne čo umožní použiť dizajn dvierok bez kľučiek, resp. úchytiek dvierok. Jednoduchým dotykom povrchu snímača, napr. lakťom, sa dvierka dajú automaticky otvárať a zatvárať, čo umožňuje praktické otváranie a zatváranie bez použitia rúk.
Je možné použiť rôzne pohony vhodné pre zariadenia a použitie v segmente domácich spotrebičov a nábytkárskeho priemyslu, ako aj pre zdravotnícku techniku, ak sa vhodne prispôsobia

Inovácia produktu

Inovatívne otváranie a zatváranie dverí.

Elektromechanický pohon ehinge® umožňuje pohodlné programovanie a individuálne ovládanie procesu otvárania a zatvárania pomocou ovládacieho tlačidla, diaľkového ovládania alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Servopodpora ponúka ergonomický proces otvárania, ak chcete dvere, napr. dvierka rúry, stále otvárať ručne. V kombinácii so špeciálnym programom pečenia sa dvierka rúry po skončení pečenia automaticky otvoria, aby sa rúra odvetrala – bez toho, aby ste sa ho dotkli.


 • Funkcie
 • Customization
 • Technické údaje
 • Oblasti použitia
Funkcie
 • “Ochrana proti zablokovaniu” – odpor pohyb preruší a dvere sa zastavia
 • Tlmené koncové polohy
 • Neviditeľná inštalácia v ráme
 • Inteligentné riadenie sily
Customization
 • Inštalácia na strane jednotky
 • Ovládanie pomocou tlačidla, WLAN, senzorov
 • Možnosť prispôsobenia alternatívnym domácim spotrebičom, napr. dávkovaču vína alebo umývačke riadu
 • Rôzne prevedenia prednej časti
 • Napájanie 230 V AC alebo 24 V DC
 • Voliteľne až do 100.000 pohybových cyklov

Ako ďalšie varianty sú k dispozícii závesy ehinge® ako závesy pre vysoké zaťaženie a ako štandardné závesy bez elektromechanického pohonu.

Technické údaje
 • Komfortný uhol otvorenia: -3 až 86 stupňov
 • Rozsah krútiaceho momentu: 7 až 30 Nm
 • Životnosť: 20.000 až 100.000 cyklov
 • Automatický reset po prerušení napájania
 • Teplotný rozsah: vhodné pre sporáky s funkciou pyrolytického čistenia
Oblasti použitia
 • Použitie v rámci domácich spotrebičov, napr. dvierka rúry
 • Dvere pre elektrické spotrebiče, napr. vinotéky


Portfólio produktov

Iná kinematika.


 • Mechanické závesy
 • Závesy pre chladničky
 • Závesy pre mraziacu skrinňu
 • Úplné a čiastočné výsuvy

Závesy dverí

Naše štandardné závesy sú vhodné na inštaláciu na strane dverí alebo jednotky a sú k dispozícii ako závesy s veľkým zaťažením aj ako závesy s elektromechanickým pohonom.

Oblasti použitia:

 • Rúry, sporáky a umývačky riadu.
 • Elektrické spotrebiče a nábytok
 • Strojárstvo
Detaily

Závesy pre chladničky

Záves frimotion® určený pre chladničky sa dá otvárať a zatvárať buď manuálne, alebo bez použitia rukoväte prostredníctvom mechanizmu riadeného senzorom. Neviditeľný a zároveň priestorovo úsporný záves si nevyžaduje žiadne dodatočné úpravy chladničky ani ďalší priestor na inštaláciu.

Možnosti prispôsobenia:

 • Možnosť manuálneho, automatického a časovo riadeného otvárania a zatvárania.
 • Individuálny uhol otvorenia
 • Integrácia inteligentnej domácnosti
Detaily

Závesy pre mraziaci box

Závesy mraziacich boxov „S58” a „S58D” sa vyznačujú optimálnou súhrou prenosu sily
a ideálnej uhlovej polohy. Štandardný model je k dispozícii bez tlmiča, variant S58D s tlmičom.
Oba závesy zabezpečujú mimoriadne hladký chod a dlhú životnosť a už takmer 50 rokov predstavujú revolúciu v oblasti klasických mraziacich boxov.
Naše varianty:

 • S adaptívnym tlmením alebo bez neho
 • Individuálny vzor otvorov na krídle závesu
 • Upgrade závesu Soft Close pomocou doplnkového modulu
 • Variant s až 300.000 cyklami
Detaily

Úplné a čiastočné výsuvy

Čiastočne a úplne výsuvné koľajničky pre rúry a sporáky predstavujú hlavnú skupinu výrobkov
v našom portfóliu, ktorá umožňuje koncovému používateľovi mimoriadne stabilné a tiché posúvanie. Naše výsuvné koľajničky sa dajú prispôsobiť aj iným oblastiam použitia, napr. nábytkovým systémom a malým priemyselným zariadeniam.

Varianty:

 • Plne výsuvné pojazdy s dĺžkou 392-434 mm
 • Čiastočne výsuvné pojazdy s dĺžkou 300-392 mm
Detaily

Váš kontakt
pre kinematiku.


Head of Sales and Project Management

Stefan MairTELEFÓN

+39 0471 809611


ADRESA

Gronbach
Division Kinematics

Schotterweg 7/9
I-39044 Laag


Kontakt

  Vaše údaje spracúvame výlučne na účely odpovede na vašu požiadavku. Informácie o ochrane údajov

  Anti-Spam *

  Váš kontakt na nás

  Division Kinematics:

   Vaše údaje spracúvame výlučne na účely odpovede na vašu požiadavku. Informácie o ochrane údajov

   Anti-Spam *